طراحی و ساخت تابلو های فشار قوی
فعاليت شرکت در زمينه هاي تهیه و تولید و ساخت تابلو های فشار قوی , توزیع چنج آور بانک خازنی و ... , تابلوهای صنعتی فرمان PLC و ... , اجرای پروژه های برق , طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی و تعمیر و نگهداری می باشد .