طراحی و اجرای سیستمهای اعلام حریق
فعاليت شرکت در زمينه هاي اجرای دوربین های مدار بسته طراحی و اجرای سیستمهای اعلام حریق باشد .